punkt


punkt
punkt I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. punktkcie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'to, co jest widoczne lub wyczuwalne jako plamka, kropka, niewielki znak, drobna wypukłość lub wklęsłość itp.; także: ślad pozostawiony na czymś po dotknięciu, uderzeniu itp. końcem zaostrzonego przedmiotu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zaznaczyć dwa punkty na linii. Wyczuć pod palcami jakiś punkt na skórze. Dostrzegł jakiś świecący punkt na niebie. Alfabet dla niewidomych to system znaków, oparty na sześciu wypukłych punktach. Zaznaczył gwoździem na ścianie dwa punkty. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'fragment powierzchni, na którym w danym momencie koncentruje się czyjaś uwaga, który z jakichś względów jest charakterystyczny, ważny, wybrany spośród innych; miejsce': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wlepić oczy w jeden punkt. Z tego punktu roztacza się rozległy widok na okolicę. W tym punkcie zakończyła się nasza podróż. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'budynek, lokal, miejsce, w którym świadczone są określonego rodzaju usługi, wykonywane specjalistyczne prace itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Punkt skupu jaj, żywca, pierza. Punkt informacyjny, biblioteczny, medyczny, apteczny. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'miejsce w terenie, wyznaczone, zwykle przystosowane do wykonywania czynności specjalnych przez żołnierzy, myśliwych, kurierów itp.; stanowisko, pozycja': {{/stl_7}}{{stl_10}}Punkt dowodzenia. Punkt wymiany jeńców. Punkt przerzutowy na Zachód. Punkt obserwacyjny. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'szczegółowy przedmiot dyskusji, wypowiedzi, zagadnienia itp.; kwestia, sprawa': {{/stl_7}}{{stl_10}}Punkt kontrowersyjny, sporny. Dojść do porozumienia, zgadzać się, różnić się w jakimś punkcie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_7}}'jedna z ponumerowanych części czyjegoś wywodu myślowego, wygłoszonego lub zapisanego tekstu itp.; artykuł, paragraf': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pierwszy punkt statutu. Zrealizować wszystkie punkty planu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_7}}'jednostka służąca do obliczania wyników w sporcie, wszelkiego rodzaju grach, w nauce, na giełdzie itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zdobyć, uzyskać maksymalną liczbę punktów. Mieć kilka punktów przewagi nad rywalem. Stracić wiele punktów do lidera. Akcje zakładu spadły o kilkanaście punktów. Zawodnikowi doliczono punkty karne. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}8. {{/stl_12}}{{stl_7}}'moment (także sytuacja, miejsce itp.) graniczny, krytyczny, wyznaczający kres lub kulminację czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dotarł do punktu, w którym wszystkie rozwiązania zawodzą. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}9. {{/stl_12}}{{stl_8}}mat. {{/stl_8}}{{stl_7}}'pozbawiona wymiarów figura geometryczna, której pozycję w przestrzeni określa się za pomocą współrzędnych' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}10. {{/stl_12}}{{stl_8}}druk. {{/stl_8}}{{stl_7}}'jednostka miary drukarskiej odpowiadająca 0,376 mm' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}11. {{/stl_12}}{{stl_8}}muz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'kropka przy nucie oznaczająca przedłużenie wartości rytmicznej nuty o połowę' <łac.> {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}punkt II {{/stl_13}}{{stl_8}}przysł., pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'w połączeniu z określeniem godziny: punktualnie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bądź tu punkt czwarta. Punkt o trzynastej spotykamy się pod Sukiennicami.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}martwy punkt; mocny [słaby] punkt; utknąć [stanąć i in.] w martwym punkcie; z punktu {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • punkt — punkt …   Deutsch Wörterbuch

  • Punkt — Punkt: Das Substantiv (mhd. pun‹c›t »Punkt; Mittelpunkt; Zeitpunkt, Augenblick; Ortspunkt; Umstand; Artikel; Abmachung«) ist aus gleichbed. spätlat. punctus entlehnt, das für klass. lat. punctum steht. Das lat. Wort bedeutet eigentlich »das… …   Das Herkunftswörterbuch

  • Punkt — (lateinisch punctum ‚Einstich‘) steht für: allgemein: Punkt (Geometrie), ein nichtausgedehnter Ort in einem beliebigen Raum Punkt (Satzzeichen), ein in vielen Schriftsystemen verwendetes Satzzeichen Punkt (Journalistenpreis), ein Preis für… …   Deutsch Wikipedia

  • Punkt — Sm std. (14. Jh.), spmhd. punct, pun(k)t Entlehnung. Entlehnt aus l. pūnctum n., pūnctus Punkt , eigentlich Spitze (zu l. pungere stechen ). Adjektive: punktuell, pünktlich; Verb: punktieren.    Ebenso nndl. punt, ne. point, nfrz. point, nschw.… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

  • Punkt — (Punctum), Interpunktionszeichen, das in ältern Inschriften hinter jedem einzelnen Worte steht, um es von dem folgenden zu trennen, hinter einzelnen Buchstaben aber andeutet, daß es abgekürzte Wörter sind, wie A. (Aulus), z. B. (zum Beispiel) etc …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Punkt — der; [e]s, e <über spätlat. punctus aus gleichbed. lat. punctum, eigtl. »das Gestochene; eingestochenes (Satz)zeichen«, dies eigtl. substantiviertes Part. Perf. (Neutr.) von pungere »stechen«>: 1. geometrisches Gebilde ohne Ausdehnung;… …   Das große Fremdwörterbuch

  • punkt — pȕnkt m <N mn pùnktovi> DEFINICIJA reg. točka, mjesto u prostoru ili sferi utjecaja, djelokrugu poslova, istraživanja tržišta itd. koje ima posebnu važnost (u nalaženju, sastajanju, isporuci, uzimanju uzoraka itd.) ETIMOLOGIJA njem. Punkt ≃ …   Hrvatski jezični portal

  • Punkt — (v. lat. Punctum), 1) Stich; 2) ein mit einem spitzigen Instrument gemachter kleiner runder Fleck; 3) im Hebräischen so v.w. Vocalzeichen, s. Hebräische Sprache; 4) in den europäischen Sprachen, außer der griechischen, steht der P. (in der… …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Punkt — (lat. punctum), Schlußzeichen eines Satzes; in der Geometrie das, was keine Ausdehnung hat, die Grenzen einer Linie; auch Zeichen der Multiplikation; ausgezeichnete P. (singuläre P.), s. Singularitäten. – In der Musik vermehrt der P. neben der… …   Kleines Konversations-Lexikon

  • punkt — sb., et, er, erne (fork.: pkt.) …   Dansk ordbog